O budoucí škole

Jak to ve škole vypadá

V naší škole nejsou klasické třídy. Najdete tu ale velké množství specializovaných místností - laboratoří - učeben. Snažíme se postihnout všechny vědní obory a tvůrčí oblasti života. Proto plánujeme zřídit učebnu zaměřenou na přírodní vědy, jazyky a humanitní obory, počítačovou místnost, hudebnu, výtvarnou, rukodělnou a řemeslnou dílnu. Samozřejmostí bude knihovna. Pro mladší děti plánujeme hernu a pro starší klubovnu. Rádi bychom ve škole měli také kuchyň, místnost společenských her, velkou společenskou místnost, tělocvičnu a relaxační sál.

Den v naší škole

Scházíme se postupně, ale v 9:00 už bychom měli být všichni pohromadě. Každé dítě má svého “klíčového” průvodce, každý průvodce má max 15 dětí. Tato skupinka se každé ráno společně sejde, přivítají se do nového dne a naplánují, co je třeba. Poté se každý vydá za svým zájmem. Na každý den je vypsaná nabídka pravidelné výuky., Uskutečňují se i jednorázové workshopy, exkurze a výlety. Děti se ale často vydávají za poznáním na vlastní pěst. Nebráníme jim a nerušíme je v jejich projektech. Pokud potřebují pomoc nebo radu, jsme vždy připravení je podpořit, často to ale zvládnou sami nebo s pomocí staršího spolužáka.

Hodnocení

Každé dítě je schopné poznat, co se mu povedlo a co ne. Zjistí, že se chce něco naučit i že už to umí. Ví, kdy udělá chybu z nepozornosti a kdy něco opravdu neumí. Ve výuce používáme jen testy, které dávají dítěti okamžitou zpětnou vazbu (po zodpovězení otázek si můžou s pomocí klíče sami najít chyby). Pokud si nejsou jistí proč, průvodce test s nimi může znovu projít. V průběhu činností je dětem poskytována cílená zpětná vazba. Každé pololetí probíhají hodnotící pohovory tří stran: dítě - rodič - klíčový průvodce. Hodnotí především dítě, dospělí mu ale pomáhají se strukturováním pohovoru. Pokud si to rodina přeje, může být výsledkem pohovoru i klasická známka. Obvykle je ale jeho přepis použit pro vydání slovního hodnocení.