Náš tým

Mgr. Magdalena Košnarová

Iniciátorka a zakladatelka Osvobozené školy. Vystudovala Pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vzdělání si doplnila o sebezkušeností výcvik se zaměřením na lektorské dovednosti. V minulosti pracovala ve státním školském zařízení, v neziskovém sektoru i ve státní správě. Téměř 20 let vede dětské tábory. Všude se snažila na prvním místě vidět člověka s jeho jedinečností, radostmi, starostmi, chybami, talenty a sny. Člověka, který dobře ví, jaká je jeho nejlepší cesta životem, jen to někdy trochu pozapomněl. Když se setkala s konceptem demokratického školství, byla ohromena jeho jednoduchostí a komplexností. Po stáži v Berlínské demokratické škole Netzwerkschoole se rozhodla a začala tento projekt. Nechtěla totiž, aby děti zapomínaly, jaká je ta jejich cesta životem….

PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.

Odborný asistent na FF UK v Praze – věnuje se sociální pedagogice a srovnávací pedagogice. V minulosti působila jako lektor a metodik anglického jazyka pro dospělé i děti, odborný referent pro oblast vzdělávání v České komisi pro UNESCO (MZV ČR) nebo Erasmus koordinátor. Dále se zabývala překlady, tlumočením nebo dobrovolnictvím v komunitním centru. Působí jako interní hodnotitel v grantových projektech OP VVV, jako recenzent odborných textů a hodnotitel grantových žádostí. V minulosti absolvovala studijní i pracovní pobyty ve Velké Británii, Dánsku, Německu a Polsku. Je členkou České pedagogické společnosti a Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice. Svou přednáškovou a publikační činnost v českém a anglickém jazyce orientuje do následujících oblastí: komunitní vzdělávání/školy, mezinárodní vzdělávací strategie/projekty, jazykové a bilingvní vzdělávání, mezinárodní kontext ve vzdělávání. Mezi její zájmy patří četba, tanec, hudba, umění, zdravý životní styl, cestování, apod. Toho času je na rodičovské dovolené.

Bára Hrubešová

terapeut kineziologické metody One Brain, maminka dvou krásných bytostí, z nichž ta mladší má "jiné" nastavení, společností nazývané porucha autistického spektra. Porovnám-li svou vlastní, ne příliš dobrou zkušenost se základní školou, se zkušenostmi mých dětí , vidím systém, který se pomalu proměňuje k větší lidskosti. Ve kterém pracuje mnoho úžasných lidí, kterých si nesmírně vážím. Přesto se ale, ve své praxi, téměř každý týden setkám s dítětem které je tímto systémem vyvedené z vlastní rovnováhy. Bojí se známek, předmětu, pedagoga, nezapadá do kolektivu, děsí ho šikana ať už jeho osoby, či prožívaná se spolužákem. S dítětem, které zlobí, rebeluje či šikanuje. S dospívajícím, který je naprosto demotivován, neví kam směřovat a proč, není v něm žádná radost a nadšení. Hluboce věřím, vím, že pro spokojený, naplněný život, je naprosto zásadní, umožnit dítěti rozvíjet jeho základní nastavení v přirozeném prostředí. V prostředí, kde může být samo sebou, aktivně spolupracovat a objevovat svět. Svobodně přednášet své názory a odkrývat a uplatňovat své dary, nadání a talenty. Kde může vyrůstat v bezpečném přijetí a mít neustálý přístup k plné šíři svého vnitřního potenciálu. Jsem proto nesmírně ráda, že mohu být součástí tohoto projektu, jehož základním posláním je takové prostředí dětem poskytovat. Krom mé práce mě moc baví intuitivní pedagogika, hudba, rodinné konstelace, jóga, genové klíče, principy kvantové fyziky a tak život všeobecně :).

Ing. Karel Košnar Ph.D.

Odborný asistent na CIIRC, ČVUT v Praze. Věnuje se výzkumu a vývoji v oblasti robotiky a umělé inteligence. Má zkušenosti s přípravou a vedením projektů (GAČR, TAČR, H2020 EU). Již 20 let se věnuje vedení dětí na dětském táboře, kde s úspěchem aplikuje demokratické přístupy zejména v práci s náctiletými. Je lektorem systému Jóga v denním životě.

Bc. Kateřina Lišková

Tlumočnice českého znakového jazyka, studentka magisterského oboru Deaf Studies na FF UK, kde se věnuje jazykové analýze projevů neslyšících. Jako členka rady České komory tlumočníků znakového jazyka má zkušenost s vedením profesní organizace, vyjednáváním s úřady, pracuje na tvorbě vzdělávacího programu pro tlumočníky a spolupřipomínkuje legislativní dokumenty. V minulosti dvakrát studovala v rámci projektu mobility osob Erasmus+ v Německu. Nadšenkyně pro volnočasovou a neformální pedagogiku, vedoucí mládeže na letním táboře.

Klára Malá

Moje cesta ke svobodnému školství začala už na vysoké škole (obor Učitelství pedagogiky na FF UK v Praze), která mě učila kriticky myslet, ptát se, zpochybňovat obecně přijímané a hledat smysl věcí. Studium dramatické výchovy (na DAMU v Praze) mi otevřelo nové obzory divadelního světa a možnost práce s dětmi prostřednictvím divadelních prostředků.

Vlastní děti mě pak popostrčily na cestě hledání kudy ve výchově. Zjišťovala jsem, že výchova, kterou jsem sama zažila, mi s dětmi nefunguje. Dostala jsem se tak až k objevení respektujícího přístupu ve výchově (skrze Nevýchovu), možnosti domluvit se s dítětem, vnímání dítěte jako rovnocenné lidské bytosti a hledání společných řešení. Odtud vedl už jen krůček k tématu svobody člověka (v práci i ve vzdělávání). Hledání možností pro vzdělávání vlastních dětí mě pak přivedlo až ke svobodným školám.

Ráda pobývám v přírodě a prozkoumávám ji, setkávám se s lidmi, miluju knihy a stolní hry a jízdu na kole (do kopce). Baví mě tvořit v mnoha oblastech umění (divadlo, tanec, hudba i výtvarno).

Adéla Marvanová

Mé jméno je Adéla Marvanová a dětem se věnuji již od 16 let, kdy jsem jezdila na Záchranářské tábory raději jako praktikantka, k těm nejmenším, nežli jako dítě si hrát. Pak jsem pokračovala dalšími příměstskými tábory, vedla jsem kroužky tanečků a pohybových her, ale stále to nebylo ono. Pak přišel do mého osobního života zlom a já se setkala s Jógou, v tu dobu jsem ale netušila, že cvičení Jógy a čas s dětmi se dá krásně spojit. Nejprve jsem rok cvičila sama a cestovala do Indie, vedla mě touha přijít na to, co Jóga vlastně znamená. Zjistila jsem, že pro mě znamená Cestu. Cestu poznávání. A že jsem na jejím začátku, a baví mě se učit. A ještě více mě baví tuto cestu sdílet, a to především s dětmi. Na základě toho vedu již 2 rokem dětské kroužky Jógy, na 3 školách. Přes tuto praxi Jógy s dětmi jsem se přehoupla k práci ve vegetariánské školce v minulém roce a to především k asistování u autistické holčičky. Díky ní jsem zjistila, jak jsou autistické děti výjimečné a nadané, když jim věříme, naladíme se na ně a dáme jim prostor naší plné pozornosti. Ale něco zásadního mi ve školce chybělo. Byla to INTIMITA, děti neměly prostor být autentické, sdílet to, s čím si neví rady, a hrát si tak, jak jim tělo říká. A prostředí budovy zase nic neříkalo mě. Tak jsem se začala poptávat a objevil se nádherný projekt otevření Osvobozené – demokratické školy v Praze, na kterém teď společnými silami pracujeme.

Tomáš Sukup Dis.

Mým hlavním povoláním je herectví. Studoval jsem na pražské konzervatoři. Od r.2006 hraji profesionálně divadlo převážně pro děti. Posledních 7 let jsem se usadil v Brně v divadle Polárka. Současně mě provází i další umělecká tvorba - pohybové choreografie, režie, fireshow, černé divadlo, výuka jevištního pohybu a od r.2015 i skladba hudby k představením. Živí mě i fotografie, video, střih, grafika, a animace. S tím ale teprve začínám. Mou životní cestou je Joga in daily life a cvičení bojových umění. Výhledově bych chtěl založit profesionální divadelní skupinu Future Vision (bližší info na ) Je to zároveň projekt, který by šel se školou volně propojit (kroužky, dílny). Praxi s vedením dětí mám hlavně z táborů a taky dramatických kroužků, či workshopů. Ve svobodném školství vidím budoucnost směřování svobodné společnosti. Současný systém považuji za zastaralý, nefunkčí a velmi otrocký. Natolik je pro mě fascinující myšlenka svobodného rozhodnutí, že mám potřebu se zapojit do vzniku školy.

Ing. Tereza Vaňhátová

Životem mě provází ekologie, kterou jsem vystudovala a několik let se jí profesně věnovala, pokora k přírodě, úcta k tradicím, obdiv umění. To vše je protkáno láskou k dětem, které považuji za obrovský dar, o které je třeba s láskou pečovat, aby mohly v bezpečí růst a sílit. S dětmi rostu a sílím i já sama.

V současné době pracuji jako asistent pedagoga v komunitní škole Jeden strom a současně studuji Učitelství pro 1. stupeň základní škole na Karlově Univerzitě. Jsem maminkou čtyřleté holčičky, hraji volejbal a ráda čtu téměř cokoli.