Osvobozená škola

Věříme dětem

Jsme jediná svobodná demokratická škola v Praze

Navazujeme na stoletou tradici svobodných škol.  

Vycházíme z plné důvěry v děti a jejich pozitivní vnitřní směřování, talenty a jedinečnost. Učení vnímáme jako základní lidskou potřebu a přirozenost. Zodpovědnost za své učení mají samy děti.

honza krsnak - prednaska

 

Naše škola je partnerem v projektu “Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání”, projekt č. č.: 62500-2021-005-008, financovaného v rámci 5. grantového kola na základní granty v zaměření Posílení neziskových organizací programu Active Citizens Fund Nadace OSF. Více o realizaci a cílech projektu najdete na webu příjemce www.zemeskola.cz

Nadace_OSF_logo

Díky tomuto projektu se naše škola také hlásí k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých:

Všechny děti a mladí lidé a také zvláště zranitelní dospělí (kteří se podílejí na aktivitách organizovaných či podpořených Nadací OSF) mají právo, aby:

  • byl prvořadým hlediskem všech činností jejich zájem, bezpečnost a blaho;
  • byl chráněn a podpořen jejich vývoj, a tím umožněn rozvoj a naplnění jejich potenciálu;
  • byli respektováni a pochopeni v rámci své kulturní, národnostní a náboženské identity;
  • jim bylo nasloucháno a jejich názor byl plně zohledněn;
  • se stali aktivními účastníky rozhodnutí, která se jich přímo týkají.

Koncepce svobodné demokratické školy (ve které jsou děti, mladí lidé i zvláště zranitelní dospělí plnohodnotnými účastníky rozhodování a řešení konfliktů) umožňuje, aby se do naplňování této politiky zapojily také samotné děti a aktivně napomáhaly při ochraně svých vrstevníků.

V tuto chvíli máme plnou kapacitu a nepřijímáme další žáky. Pokud máte o naši školu zájem, vyplňte nám dotazník, abychom o vás věděli. Také nám prosím zašlete čestné prohlášení o vašem zájmu, které nám umožní žádat o navýšení kapacity školy. 

Hledáme samostatnou budovu, která má alespoň 500 m2, zahradu, vyšší stropy a je v docházkové vzdálenosti od MHD. Pokud o nějaké takové víte, dějte nám o ní prosím vědět.

Naše hodnoty

Sebeřízené učení založené na vnitřní motivaci

Učení vnímáme jako základní lidskou potřebu a přirozenost. Zodpovědnost za své učení mají samy děti. Dlouhodobá zkušenost svobodných demokratických škol u nás i ve světě ukazuje, že děti jsou kompetentní rozhodovat o svém životě.

Důvěra a přijetí

Vycházíme z plné důvěry v děti a jejich pozitivní vnitřní směřování, talenty a jedinečnost. Přijímáme děti takové, jaké jsou, a to bez nálepek a vnějšího posuzování.

Dobrovolnost a úplné věkové míchání

Děti samy rozhodují o tom, co, kde, kdy, jak a s kým budou dělat.

Partnerství a samospráva

Fungujeme na základě demokratického rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý. Rozhodujeme takto o všech aspektech fungování školy, včetně tvorby pravidel a jejich uplatňování. Z toho vyplývá, že potřeby všech členů školní komunity formují prostředí školy.

Otevřenost a nenásilí

Vytváříme prostředí založené na otevřené a nenásilné komunikaci.